Merkury Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie, adres: 38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 51
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000320542
Wysokość kapitału zakładowego: 673 749 309,50 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości.
NIP: 6842537494
REGON: 180343192